WP2: Geofysiske Kortlægningsmetoder og -instrumenter

Bidragsyder: SkyTEM

Det geofysiske kortlægningsværktøj udvikles med henblik på at kunne levere de bedste estimeringer af tørvejordens omfang. På den måde vil estimeringer af kulstofindholdet i tørvejord blive betydelig mere præcise; ved at kombinere gamma radiometrisk data, georadar jordpenetrerende radardata med TEM data, som kan bestemme geologiske/jord betingelser og grundvandsniveau. Det geofysiske udstyr vil blive udviklet, så det opereres via et ubemandet luftfartøj (UAV). UAVen screener ved hjælp af gammeray instrumenter, georadar (GPR) og TDEM udstyr, og gør det dermed muligt at skifte mellem de forskellige metoder i felten. Data overføres automatisk fra felten til skyen og inkluderer kvalitetskontrol (QC), som er til gavn for både funktion og økonomi. En markant udvikling vil være modellering, design og en innovativ høj båndbredde, 100 Mhz TEM (SkyTEMPico) transmitter og modtagerplatform, som vil skubbe grænserne for TEM metoder i kortlægningen af de øvre lag tørv og jordlag. Det vil dermed forbedre opløsningen og muligheden for at anvende realtidsmålinger. Med en mindre platform vil det også være muligt at operere 1-3 meter over jorden med højere gentagelsesrater, som vil forbedre opløsning i sammenligning med andre kendte systemer.

Ansvarlig for arbejdspakken er Kristoffer Skovgaard Mohr ved SkyTEM.