WP1: Projekt Administration

Bidragsydere: I•GIS og AU AGRO

Arbejdspakke 1 indeholder projektadministration – en opgave som er delt mellem I•GIS og AGRO ved Aarhus Universitet (AU). I•GIS har det overordnede ansvar for projektets fremdrift, for at arrangere interne projektseminarer og for at koordinere projektet som helhed. AU AGRO har ansvaret for projektøkonomien. Denne arbejdspakke er udelukkende ansvarlig for den interne administration, samt kommunikationen med Innovationsfonden. Al ekstern formidling og kommunikation rettet mod projektaftagere og andre interessenter er dækket af arbejdspakke 7. 

Projektleder er Niels-Peter Jensen ved I•GIS