WP4: Dataintegration og Machine Learning

Bidragsydere: AAU, AU og I•GIS

Dataintegration og Machine Learning: Ved brug af nyeste teknologier inden for Deep Neural Networks i kombination med store mængder data fra flere kilder, forventer vi at opnå en langt højere forudsigelsesnøjagtighed end ved hjælp af klassiske Machine Learning metoder. Projektet vil ikke blot udarbejde forudsigelseskort for målvariablerne, men også usikkerhedskort og modelfortolkninger, som begge udgør markante spring i forhold til nuværende studier inden for digital jordkortlægning. Eftersom forudsigelseskort, og deres tilhørende usikkerheder, bruges af beslutningstagere som baggrund for beslutningsprocesser, er det essentielt at opnå viden og indsigt i de udviklede modeller, der baserer sig på nyeste forskning omkring forklarbarhed i forhold til at forstå, hvordan en model udarbejdes og hvordan specifikke resultater er nået.

Ansvarlig for arbejdspakken er Mark Philip Philipsen ved AAU.