Om ReDoCO2

ReDoCO2 er et dansk forsknings- og udviklingsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. Projektet startede i efteråret 2020 og løber hen over fire år. Projektets samlede budget er 32.3 millioner kroner, med 24.3 millioner kroner finansieret af Innovationsfonden. Projektkonsortiet består af repræsentanter fra Institut for Agroøkologi fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Region Midtjylland, SkyTEM og I∙GIS. Læs mere om partnerne og de individuelle teammedlemmer på siden Lær os at kende.

Formålet med projektet

Afhængig af deres nuværende tilstand kan tørvejorder enten lagre store mængder kulstof eller være en markant kilde til udledningen af kuldioxid (CO2), som er en global udfordring. I Danmark udgør tørvejorder en central del af det nationale mål om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030. Derfor er der et stort behov for at undersøge tørvejordens egenskaber og dens variationer, for at vurdere mængden af kulstof lagret i disse jorder.

Ved at kombinere den nyeste hardware, software, IT og modelleringsteknologi vil projektet udvikle en samlet metode til at kortlægge tørvejorder med høj præcision, og dermed muliggøre nøjagtige estimater af CO2-udledninger og potentiel kulstoflagring. Denne tilgang vil give beslutningstagere et mere detaljeret beslutningsgrundlag samt omkostningseffektive værktøjer til at udvælge, hvilke tørvejorder, som bør udtages af landbrugsdrift. Især kombinationen af banebrydende dronemonterede geofysiske sensorer, avanceret 2D-modelleringsteknologi og 3D-software vil være en ‘game changer’ i kortlægningen af tørvejorder, både nationalt og internationalt.

Vision

Vores vision er at bidrage til reduktionen af CO2-udledningen samt sikre den størst mulige effekt af udtagningen af de kulstofrige tørvejorder fra landbrugsmæssig drift. Udbyttet af projektet vil have markante økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger, som understøtter Danmarks position som grøn frontløber internationalt, mens det samtidig udgør nye eksportmuligheder for grønne danske teknologier.

Se vores ReDoCO2 flyer her