Om ReDoCO2

ReDoCO2 er et dansk forsknings- og udviklingsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden.
Projektet startede i efteråret 2020 og løber over fem år. Projektets samlede budget er 32.3 millioner kroner,
med 24.3 millioner kroner finansieret af Innovationsfonden. Projektkonsortiet består af repræsentanter fra Aarhus
Universitet, Aalborg Universitet, Region Midtjylland, SkyTEM og I∙GIS. Læs mere om partnerne og de individuelle
teammedlemmer på siden Lær os at kende.

Formålet med projektet

Afhængig af deres nuværende tilstand kan tørvejorder enten fungere som lagre af store mængder kulstof eller være en markant
kilde til udledningen af kuldioxid (CO2), som er en global udfordring. I Danmark udgør tørvejorder en central del af det nationale mål
om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030. Derfor er der behov for at undersøge den danske tørvejords egenskaber
og dens variationer, for at vurdere mængden af kulstof lagret i disse jorder.

Ved at kombinere den nyeste hardware, software, IT og modelleringsteknologi vil projektet udvikle en samlet metode til at kortlægge
tørvejorder med høj præcision, og dermed muliggøre nøjagtige estimater af CO2-udledninger og potentiel kulstoflagring. Denne tilgang
vil give beslutningstagere et mere detaljeret beslutningsgrundlag samt omkostningseffektive værktøjer til at udvælge, hvilke tørvejorder, som
bør udtages af landbrugsdrift. Især kombinationen af banebrydende dronemonterede geofysiske sensorer, avanceret 2D-modelleringsteknologi
og 3D-software vil være en ‘game changer’ i kortlægningen af tørvejorder, både nationalt og internationalt.

Vision

Vision i ReDoCO2 er at bidrage til reduktionen af CO2-udledning samt sikre den størst mulige effekt af udtagningen af de kulstofrige
tørvejorder fra landbrugsmæssig drift. Udbyttet af projektet vil have markante økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger, som
understøtter Danmarks position som grøn frontløber, mens der samtidig er potentialer for nye eksportmuligheder for grønne danske teknologier.

Se vores ReDoCO2 flyer her