WP6: Effekter og Scenarier

Bidragsydere: I•GIS, RM og AU AGRO

Med en 3D model af tørv, sammenholdt med grundvandsspejlet og information om sammenhængen mellem CO2-udledning og drænet tørvejord (resultater fra arbejdspakke 4 og 5), vil denne arbejdspakke opstille et koncept, som kan bruges til at evaluere på forskellige virkemidler, der kan anvendes i specifikke tørveområder. Konceptet vil være i stand til at opgøre den potentielle nettoreduktion af CO2-udledning, baseret på forskellige opstillede scenarier, såsom ingen handling, ekstensivering af landbrugsmæssig drift eller vådlægning af et område. De specifikke scenarier og udviklingen af metoderne, som beregner resultater af de forskellige scenarier, udarbejdes i denne arbejdspakke. 

For at sikre bred adgang til scenarieberegninger udvikles et web-baseret system, som kan tilgås via en webbrowser, og der udformes API'er som vil understøtte, at projektets resultater kan anvendes som en del af andre beslutningsredskaber for multifunktionel jordfordeling.

Ansvarlig for arbejdspakken er Thomas Bager Rasmussen ved I•GIS.