WP7: Brugerinddragelse, Kapacitetsopbygning og Formidling

Bidragsydere: RM, AU AGRO og I-GIS

For at sikre at projektets resultater når ud til centrale aktører, lokale myndigheder, relevante forskningsområder samt, på sigt, implementeres bredere i samfundet, vil denne arbejdspakke fokusere på at etablere fokusgrupper, arrangere workshops og seminarer. Dernæst vil der blive lagt vægt på at formidle projektets resultater til nationale og internationale konferencer samt i anerkendte tidsskrifter.  

Desuden har arbejdspakken engageret centrale nationale interessenter i en følgegruppe, der inkluderer repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Syddansk Universitet, SEGES Innovation, centrale kommunale myndigheder og Klimarådet. Følgegruppen har en rådgivende rolle og inviteres løbende til status om projektets fremskridt og resultater.

Følg ReDoCO2 på LinkedIn for opdateringer.

Ansvarlig for arbejdspakken er Anna Bonven ved Region Midtjylland.