WP7: Brugerinddragelse, Kapacitetsopbygning og Formidling

Bidragsydere: RM, AU AGRO og I-GIS

For at sikre at projektets resultater når ud til centrale aktører, lokale myndigheder, relevante forskningsområder samt, på sigt, implementeres bredere i samfundet, vil denne arbejdspakke fokusere på at etablere fokusgrupper, arrangere workshops og seminarer. Dernæst vil der blive lagt vægt på at formidle projektets resultater til nationale og internationale konferencer samt i anerkendte tidsskrifter.  

Ansvarlig for arbejdspakken er Henrik Vest Sørensen ved Region Midtjylland.